Statoil Seniorklubb Sør

Hjem » Hytter

Hytter

Statoil pensjonister har anledning til å søke på ledige hytter.

Dette er utdrag fra vedtektene: Pensjonister og uføretrygdede knn også søke om leie av hytte,
menvil bli behandlet i B-trelmingen.

For å kunne bestille hytter, kan du logge deg inn på Statoils hyttesystem
CABINWEB via adressen: https://www.cabinweb.net/. Her finner du link til pålogging
for forskjellige firmaers hyttesystem. Klikk på valget for STATOIL og logg deg irur på
hyttesystemet. Hvilket brukernavn og passord som skal benyttes, kan du lese mer om i teksten
lengre nede på denne siden.

For å kunne bestille hytter, skal du fremdeles også kunne logge på hyttesystemet
via Statoil@home: http://athome.statoil.com

Når du har ffiu opp denne siden, trykker du på headingen Hyttekatalogen. Her må du nok en
gang logge deg på, men med safllme brukernavn og passord som du brukte for å komme inn
på hjemmesiden. Dermed skulle du være inne i hyttekatalogen.

På denne siden kan du også slå opp i Statoils interne telefonkatalog og Adressebok
(mailadresser).

Husk at når man gfn fra fast ansatt til pensjonist, kan en ikke lenger logge seg på
Statoil@home med det kortnavnet en brukte i Statoil. Bruker-id skal være den
internettadressen man har lagt inn i feltet «internet address@home» i Statoil@home
adressebok. Som regel er dette på formen: fornar,rn.etternavn@nettleverandør.no

Passordet skal være det samme etter at en er blitt pensjonert, men hvis en må skifte passord
eller får andre problemer med pålogging, hjelper IT support, tlf nr. 51999222, med dette.
Evt.kan en sende mail til athome@statoil.com som også kan gi nytt passord.

Advertisements