Statoil Seniorklubb Sør

Hjem » Styret

Styret

Styre og informasjon om Statoil Seniorklubb Sør:

Styret består av følgende:

NAVN VERV/TID
Martin Alf Mjånes

Kystveien 78, (D-301)

4842 Arendal

Telefon: 48236301

Epost: martin.mjanes1@gmail.com

Leder

2017-2018

Seija Anita Kalvø

Vardåsveien 123

4638 Kristiansand

Telefon: 47416728

Epost:

seija.anita.kalvoe@online.no

Sekretær

2017-2019

Georg Olsen

Skauveien 14

4790 Lillesand

Telefon: 91380136

Epost: georg.olsen@online.no

Kasserer

2017-2018

Gunn Monica Aaberg Tobiassen

Oftebroveien12

4580 Lyngdal

Telefon: 95245179

Epost: gunntob@hotmail.com

2017-2019
Hans Georg Iversen

Gjevinggården 18

4912 Gjeving

Telefon:91591331

Epost: gjevinggarden@gmail.com

2017-2019

For å få økonimisk tilskudd fra Statoil må pensjonistene også betale en årlig medlemskontingent på kr. 100,-  Innen 31.12 hvert år.Om dere selv ikke deltar så mye, så husk at dere støtter gamle kolleger og samtidig gjør det mulig å ha mange gode aktivitetstilbud, både reiser og lokale aktiviteter for alle som har jobbet i Statoil.Vi anmoder alle som kvalifiserer for medlemskap i klubben å vise sin interesse ved å betale inn medlemsavgiften som er symbolske 100 kroner.Støtten fra Statoil,  er basert på antall medlemmer pr.31.desember året før . Pr i dag så har vi 92 som har betalt inn, men vi vet at det finnes flere som vi svært gjerne vil ha med oss. 

Advertisements