Oppdatert:
31.10.2022

Betaling av Egenandel

  1. Alle påmeldinger er bindende med mindre annet er benevnt. Det er likevel mulig å melde avbud før påmeldingsfristen utgår.

  2. Egenandel til alle arrangementer skal innbetales til Statoil Seniorklubb Sør, kontonummer 2801 28 03801. Innbetalingen skal alltid merkes med medlemmets fulle navn og hvilket arrangement innbetalingen gjelder. Det blir ikke sendt ut egne innbetalingsblanketter da vi regner med at de fleste bruker nettbank.

  3. Ved sykdom eller andre gyldige årsaker til at dere ikke kan bli med som planlagt, skal reiseforsikring benyttes. Beløp som skal kreves tilbakebetalt er Statoil Seniorklubb Sør sine fulle utgifter for turen og ikke bare egenandelen. Ta alltid kontakt med turansvarlig hos Statoil Seniorklubb Sør for dokumentasjon, før reiseforsikringen benyttes.


IslandStone MountainValley ®   2018 ©