Oppdatert:
31.10.2022

Reiseforsikring for pensjonister i Equinor

Reiseforsikringen omfatter blant annet avbestillingsforsikring, reisegodsforsikring og reisesykeforsikring.

Nye reiseforsikringskort kan printes ut fra Tryg.no, legg inn avtalenummer 5442243 og navn før utprint.

For lege-/sykehusbehandling innen EU/EØS er det viktig å ha med Europeisk Helsetrygdkort.

Forsikringen gjelder for pensjonister og for pensjonisters ektefelle/samboer og egne barn/fosterbarn samt ektefelles/samboers barn frem til fylte 21 år.
For pensjonister gjelder forsikringen de første 45 dagene ved ferie- og fritidsreise.

Vedlegg/linker :

Reisekort
Forsikringsbevis fra Equinor ASA
Reiseforsikring, Vilkår Equinor ASA
Tryg Forsikringsselskap
Europeisk Helsetrygdkort

IslandStone MountainValley ®   2018 ©